Nahoana ?????

Ajouté par : raozigasy
Le : 29/07/2010
Dans : Politika

Nahoana no tsy voaloha ny karaman’ny fonksionera raha tsy misy ny findramam-bola avy any ivelany ?

Nahoana no tsy harifomba ny toera-pitsaboana lehibe fa voatery manao évacuation sanitaire ? Nahoana no tsy misy na tsy ampy ny fanaovana dialyse ?

Nahoana no tsy ampy fitaovana sy fanafody ireo dispensaires ?

Nahoana no tsy mihinana sy voatsabo ny Malagasy raha tsy misy ny fanampiana avy any ivelany ?

Nahoana no tany manan-karena I Madagasikara nefa lasa Mpangataka ny Firenentsika ?

Tsotra ny valiny, ny fahantrana ara-tsaina no mahatonga izao fahoriana izao.

Ny harena misy fa ny mpitantana azy no kilavaka.

Madagascar est riche mais la population est miséreuse car les dirigeants sont des misérables !!! Jamban’ny taolana rizareo tia fanjakana, ka mivarotra ny Fahaleovantena amin’ny ro tsaramaso.

Ataony resabe mampiesona fotsiny ny atao hoe Tombotsoa Avon’ny Firenena (Intérêt supérieur de la Nation) fa ny tombotsoa manokana ho an’ny ekipa sy ny ankohonany ary ny vadikely anelakelantrano no tena imasoany.

Fanjakazakana, izay no mahatonga izao romoromo politika tsy misy farany izao : lasa ny mamba, misosoka ny voay. Anjaranay indray izao no manjaka, tsy mitondra… fa manjaka.

 Dia tonga hatramin’ny Fanjakana tsy ara-dalana, izay tsy eken’izao tontolo izao mpandala ny Demokrasia. Tsy ny mpanao politika ihany fa hatramin’ny andrim-panjakana rehetra izay manam-pahefana, boboka ny ankamaroany.

Izay ilay fahantrana ara-tsaina mahatonga ny fahorian’ny vahoaka Malagasy.

Fahantrana ara-tsaina ny filazana fa ny vola misy fa ny hampiasana azy no tsy fantatra.

Fahantrana ara-tsaina ihany koa ny filazana fa ny lalana tsy mahavoky : adalan’ny firenen-kafa ny manao lalana ivoahan’ny vokatra sy ifaneraseran’ny olom-pirenena ?

Raha tamin’ny andron’ny fanjanahan-tany, nanondrana “riz de luxe” I Madagasikara ary tsy nanafatra vary avy any ivelany fa nanana amby ampy ny vokatra.

Izao manafatra vary fanome ny biby “brisure”. Ny tantsaha ve no kamo ? Tsia, tompoko, fa ninian’ireo mpanao fanjakana ny famotehana ny fambolena teto amintsika.

Antony ? mba hahafahany mandeha mandady mangataka fanampiana any ivelany. Fanampiana izay ho entiny mameno ny paosiny aloha.

Lohan’androrosy, tia kely : mahantra ara-tsaina. Dia ny Malagasy izay efa gejaina ao anaty fahoriana no mbola mitondra henatra eo imason’izao tontolo izao.

Ifandrombahan’ny firenen-kafa ampiasaina ny teknika Malagasy SRI izay teknika mampitombo ny vokatra, eto amintsika kosa zara raha misy ny fampiasana azy : ho very fihinanana mantsy ny manam-pahefana.

Tamin’ny taona 1960 isika no lazaina fa nahazo Fahaleovantena, nandritra izany kosa zera baomba lava izao tao Vietnam tao, tamin’ny taona 1976 vao nitsahatra izany. Amin’izao fotoana itenenantsika izao efa mitranga ho isan’ny dragona ao Asia I Vietnam. Isika mba aiza ? Potsitr’ovy iray no ifampizarana, raha misy aza !

Fahantrana ara-tsaina mitarika fahantram-pirenena.

Raha nanao komandy fiara-manidina maromaro ny Sinoa dia nametraka fa izay te-hifampiraharaha aminy dia tsy maintsy manaiky fa any aminy no amboarina ireo fiara-manidina ireo ary tsy maintsy ampitaina aminy ny hai-raha ara-teknolojika. Voatery nanaiky ny EADS mpivarotra ny Airbus.

Ny antsika asa izay nahaporitra nanondranana ireo bois de rose, izay any Chine no be nandefasana azy, fara-faharatsiny ve tsy tokony mba norafetina teto aloha sitrany hahay manome asa ny Malagasy mialohan’ny fanondranana ? Ary ireo contrats lehibe isan-karazany, hatraiza ny fahefan’ny adalam-bola Malagasy miady ny tombotsoa ho an’ny mpitady asa sy ny tanora ? sa miha-kely ny commissions-n’ireo mpivarotra sonia ?

Taiza teto ambonin’ny tany no nisy hoe Praiministra ka manana compte en millions d’euros tany Soisa ? mahagaga ve raha miaina ao anatin’ny fahoriana ny Malagasy ?

Tsotra fotsiny, jereo daholo ireo mpanao politika manodidina anao ? firy amin’izireo no manan-karena tampoka ? Tsy tahotra tsy henatra fa mihetraketraka manao lapa be, mividy fiara maro sy lafo vidy indrindra, mandeha miantsena any an-dafy ?

Raha dinihana ny vola viravirain’izireo tsirairay avy be lavitra noho ny an’I Prezida Sarkozy sy ny Prezida Obama mitambatra ! République bananière, tsy fahantrana ara-tsaina intsony fa fahambanian-tsaina mihitsy !

Mendrika izany ve ny Firenentsika amin’izao taon-jato faha-21 izao ?

Enjehantsika ny Françafrique, kianintsika ny rapa-dango ataon’ireo orinasa vaventy vahiny. Aza adinontsika anefa fa matoa izireny afaka manjakazaka eto amintsika dia satria ireo manam-pahefana eto amintsika mivarotra izany fahefany izany amin’ny mpanam-bola.

Aiza ilay Fahaleovantena e, namidy ohatrinona ?! Aiza ilay hoe miaro ny Tombotsoa Avon’ny Firenena e !

Add a comment


Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.1649 s.]