Autres actualités

La liberté de la presse est un enjeu majeur pour la démocratie et le développement d'un pays. Elle permet aux citoyens d'avoir accès à une information libre et impartiale, et de se forger leur propre... more
Mpitsoa-ponenana iraniana teraka tamin'ny taona 1945 i Merhan Karim Nasseri . Dokotera ny rainy ary toa hoe mpitsabo mpanampy ekosezy kosa ny reniny. Tsy dia mazava tsara ny tena tantarany fa ny hany... more
Andro iraisam-pirenena natokana ho an'ny tantely ny 20 mey. Efa taona maromaro izao io bibikely mahasoa io no voalaza fa tandindomin-doza satria mila ho ringana sy lany taranaka noho ny fahasimban'ny... more
Lahisitè inona ny eto Madagasikara ? [*] Ny alahady 29 janoary, teo amin’ny kianjan’i Mahamasina-Antananarivo, dia nisy lamesa lehibe notarihin’ny Kardinaly Pietro Parolin, sekreteram-Panjakan’ny... more