Chine : lasan'ny rivotra ny tafo iray manontolo.

 

Izao ny setrasetran'ny rivotra rehefa hanao ny ataony izy. Tafon'ny trano avo iray manontolo nopaohiny tanaty indray mipimaso fotsiny tany Chine... sad