Malalason

RAKOTOMALALASON Jean Olivier, fantatra amin’ny solon’anarana
hoe « MALALASON » eo amin’ny diam-penina, nanomboka nanoratra
(tononkalo, tantara, tononkira, angano) ny taona 1998, mpikambana ao amin’ny
FARIBOLANA SANDRATRA, filohan’ny Tarika BITAKA (BIka sy TArehin-java-KAnto),
teratany Malagasy ; izay ny momba ahy raha atao indray mibango, ny
diam-peniko dia saika miompana be dia be amin’ny resaka fitiavana, ny
fitaizana : toe-tsaina – toe-panahy, ny samihafa oh : Pôlitika,
Torohevitra…

1- Ny ventsovetsom-po be 
loatra ka tsy tana nofihinina ary tsapako manery ahy andro aman’alina no
nanosika ahy hanoratra, soritako manokana anefa fa tsy ny taona 1998 aho no
nanomboka izany ventsoventso izany fa efa taona vitsivitsy teo alohany, saingy
ny taona 1998 aho no tena vonona haneho ny maha izaho ahy eo amin’ny lafin’ny
haisoratra Malagasy, izany hoe niantomboka teo izany ny sangan’asan’ny
MALALASON.

2- Ankoatra ny aterineto dia misy fomba maro isan-karazany
hanampariahako ny sangan’asako oh : ny fandaharana eny anivon’ny haino aman-jery,
ny hetsika samihafa toy ny fety aman-danonana, mizara izany amin’ny tapaka sy
namana amin’ny alalan’ny adiresy imailaka – dépliant …

3- Araka ny voalazanao dia maro namana tokoa aho eo amin’ny
haisoratra : ary efa nisy fotoana niarahako niasa tamin’ny Poeta samihafa
toa : Ny Eja, Onikafopl (Tina Ramambahasina), Andriary, Alladin,
RaoziGasy, Hery Tsiky dia ampy, ary ny tsy azoko adinoina indrindra dia i Toetra
RAJA, ialako tsiny be dia be ho an’ireo namana tsy voatanisako satria tsy
haisoratra ihany no iarahantsika miasa fa ny fiainana maroloko.

4- Tsy ny FARIBOLANA SANDRATRA ihany no FIKAMBANANA misy ahy
fa misy hafa ihany koa toy ny Fikambanana Tanora Kristianina, SEKRIMA (SEndika
KRIstiana MAlagasy)… izany nofinidiko dia satria mbola te hanovo fahalalana
aho, tsy mitovy mantsy ny talentan’ny olona tsirairay na dia samy Poeta aza fa
misy mampiavaka azy kely foana ny tsirairay ary hamantatra izany talenta samy
hafa izany no nanosika ahy niditra tao amin’ny FARIBOLANA SANDRATRA ary
zava-maro no hitako tao, tsiambaratelo anefa izy ireo ka mbola tsy borahiko
aminareo aloha, manam-potoana ny zava-drehetra.

5-  Eny, mpikambana
feno ao amin’ny Tarika BITAKA aho, misy tononkaloko hiraina ao, samy anompanako
fotoana avokoa na tononkalo na tononkira rehefa tonga ny fotoana hitsiriany ao
anatiko ka tsy misy tombo sy hala.

6- Raha ianao ilay tiako – dia ny fahatsorana - No zavatra
takiako – Lamba ho tinafinao

      Io tononkalo nosoratako tsy afaka eo
am-bavako Malalason

7- Amiko ny tonokalo rehetra tsy vaotery hiady rima foana fa
kosa tokony higadona hatrany satria misy ireo natao hiady rima fa ao koa ireo
tononkalo malalaka tsy miady rima fa ny gadona kosa anefa hita eny foana.

8- Ny sosokevitra mba tiako sady iriko hananan’ny Poeta
hanatsarana ny Kanto Malagasy dia ny mba hisalorany ireto endrika telo loha
ireto fara faharatsiny (amiko aloha io fa tsy voatery ho arahina an) :

- Ny finiavana

- Ny fotoana

- Ny fahalalana

9- Mivoha ho anao ny varavarako raha misy dinika tianao
hatao na fanazavana fanampiny amin’ny alalan’ny : Finday 034 01 503
13 – email : malalason@yahoo.fr.

Mirary soa indrindra tompoko.