Pissoa

Pissoa ? Ohatra ny tsy manana heviny manokana ilay anarana, toa tsy
teny Malagasy akory aza ; nefa tsy mampaninona ahy ny mitondra azy
amin'ny lafiny asa-soratra satria io no solonanarana nentina
nifampizarana tononkalo tamin'ny namana teto hatramin'ny voalohany.
Ndeha atao hoe Pissoa Ramanantoanina.

Notefenin'ny fitiavan'i Dada miteny sy manoratra ny teny Malagasy
angamba ka zary mandala ny teny Malagasy ihany koa. Tia mamaky
tononkalo araka izany, ary singaniko ny asa-soratry i J.J. Raberivelo.
Mankafy ny tononkalo mifamaly koa, na mifanaraka angamba no marimarina
kokoa. Ilay "Embona" nosoratan'i Samuel Ratany, sy ny "Tsy Embona"
nosoratan'i J.J Rabearivelo ohatra, izay samy azo  vakiana ao amin'ny
takelaky ny serasera. Maro ny mpanoratra sy ny tononkalo ankafiziko
ankoatra ireo, na ny mpanoratra taloha na ny ankehitriny, raha tsy
nanonona hafa tsy i Toetra Raja.

Rehefa notezain'ny asa-soratry ny hafa dia miezaka koa hamolavola.
Tsy dia tadidiko izay taona tena nanombohana na nanandrakandramana
nanoratra, ary betsaka ny soratsoratra tsy tadidy intsony akory, fa ny
nisy asa-soratra tena vanona dia tamin'ny taona 1998-99. Maniry
hifandray bebe kokoa amin'ireo mpankafy tononkalo sy mpandala ny teny
Malagasy saingy tsy mbola ao anaty fikambanana amin'izao, ary tsy mbola
nifampizara tononkalo ivelan'ny sehatry ny serasera. Ho hita ao aoriana
kely ao fa mbola mianatra koa moa amin'izao. Ho an'ny androany aloha,
nofidiako apetraka eto ity asa-soratro iray ity, "Aza Kivy", ho
fankaherezana ny mpamaky sendra mila izany.

Aza kivy

Na dia saron-draho-mainty aza ilay masoandron'ny maraina
Ka toa tsy ho azo tanterahina ny nofinofy sy kinasa ;
Dia aza mba manary toky, mbola misy ny antenaina,
Fa ny androany mantsy, rahariva ihany dia efa ho "lasa".

Na misarisary folaka aza ilay andry fianteherana,
Ka tsy hita ny hiantefana amin'ny andro mahatorovana ;
Dia aza mety mitanondrika, misalobona faherezana !
Fa azo avily ny ampitso, ny androany fandalovana.

Na heverinao fa maty aza ny afon'ny fanantenana,
Fa haizina no manoloana, tsy misy mety izay atao ;
Dia aza atao mampitomany, raiso toy ny fisedrana
Mamolavola anao hatrany, ka hanovozy hery vao.

Pissoa (Desambra 2006)

Mankasitraka hatrany, ary mirary antsika hitombo fitiavana ny teny Malagasy.

Vakio eto ny tononkalon'i Pissoa na koa tsidiho eto ny takelany