"SOA FA TIA" Rakikira faharoa Fanja Andriamanantena

Taorian’ny
« RAVIN-DOHATAONA », rakikirany voalohany nivoaka tamin’ny taona 2000
dia hivoaka soa aman-tsara indray ny rakikira faharoa izay
nampitondrainy ny lohateny hoe « SOA FA TIA »

Telo taona sy
tapany teo ho eo no nanomanana azy io satria tsy maintsy noamafisina
tsara ny feo sy tonony, tsy maintsy nokarohina ny rindran-daminin’ilay
hira, tsy maintsy natao hifanaraka amin’ny toetoetry ny namoronana azy
ny fandrindrana ara-java-maneno…. Fa mihoatra noho izany, rehefa hita
ireo mpitendry sy mpandrindra ny hira tsirairay dia nokarohina indray
ireo fotoana hihaonana hanatanterahana azy any amin’ny « studio »…
Somary lava kanefa nilaina . Dia tsy maintsy nasiana koa fotoana
hitsaharana mihitsy indraindray hahafahana maka bahana sy manadio
sofina kely.

Hira 12 no ao anatin’io rakikira io. Ny mpamorona
tonony sy feo dia saiky izaho daholo, afa-tsy ilay hoe “Mpamoron-kira”
izay an’I Tôty ny feony, “Bozy “ izay an’i Daddah Rabel ao amin’ny
tarika Mahaleo, “Soa fa tia” izay feon-kiran’i Joel Rabesolo nasiako
tonony ary Lalie Andriamazava izay nanao tononkira iray nasiako feony.

Ireo mpandrindra kosa dia

-
Samy Andriamanoro izay mpitendry “piano” mpanaraka ahy efa ho 20 taona
mahery izao

- Rado Rakotorahalahy izay manan-talenta maro noho izy
sady mpamoron-kira no mpihira no mpandrindra ary “batteur”.
- Joel Rabesolo, mpitendry gitara izay nahazo ny faneva tamin’ny fifaninana nampanaovin’ny Radio Lazan’Iarivo taona 2007
- Nins mpitendry “batteur” anisan’ny ikoizana
- Haja Rakotonimanga : mpitendry « piano » efa ela nitendrena « jazz »

Ireo
mpitendry nandray anjara kosa, ao anatin’io rakikira io, dia ireo
voatonona rehetra ireo ihany miampy an’i Nicolas Vatomanga eo amin’ny «
saxophone » sy « flute », Miora eo amin’ny « batterie » sy « basse »
sasantsasany ary Kim’s eo amin’ny basse sasantsasany koa.

Hahagaga
ihany ny hira sasany satria mety heverina ho mivaona amin’izay
nahazatra ny mpihaino tamiko, kanefa na izany aza dia sahiko ny milaza
fa izaho mihitsy ihany no fototr’izay renesina ao

Amin’ny 17
jona no hentina an-tsehatra io rakikira io, kanefa mbola ho lalaovina
hatrany ireo hira efa nankafizin’ny olona hatrizay. Amin’io fotoana io
ihany koa no hakana sarimihetsika izay mitranga eo an-tsehatra ka
havoaka ho DVD amin’ny faran’ny taona any ho any.